Številka dneva
1.471.706

uporabnikov je doseg merjenih strani raziskave MOSS v februarju 2015 (MOSS)