Številka dneva
18,5 ur

preživijo na spletu slovenski moški med 25. in 34. letom starosti (MOSS februar 2015)