Pravno obvestilo

To obvestilo naj bo vodilo pri uporabi naše spletne strani. Z uporabo spletne strani se v celoti strinjate z obvestilom, vkolikor se s pravnim obvestilom ali katerimkoli delom le-tega ne strinjate, naše strani ne uporabljajte.

Licenca
Razen v primeru, da je navedeno drugače, in razen pri fotografijah na tej spletni strani, licenca pripada Creative Common Attribution-NoDerivs 3.0 License.

Omejitev jamstva
Spletna stran ne predstavlja jamstva. Za informacije in materiale na spletni strani ne izvajamo zastopstva ali jamstva.

Odgovornost
Ne prevzemamo odgovornosti za poslovne izgube, vključno (in ne omejeno) z izgubami dobičkov, profitov, prihodkov, produkcije, pričakovanih prihodkov, poslov, pogodb, tržnih priložnosti. Vsebine na naši spletni strani odražajo poglede avtorjev in ne predstavljajo uradnega stališča podjetja Gemius v nobenem primeru, razen če je navedeno drugače.

Omejitev odgovornosti velja tudi v primeru, da je bil Gemius obveščen o možnih izgubah.

Nadgradnje
Pravno obvestilo je redno preverjano. Svetujemo vam, da ga občasno preberete in ostanete v stiku z možnimi spremembami. Vaša uporaba spletne strani pomeni, da sprejemate spremembe v pravnem obvestilu.

Veljavnost
Če je katerakoli izmed določb tega pravnega obvestila razveljavljena s strani sodišča ali druge kompetentne avtoritete, ostale določbe ostajajo veljavne.

Zakonodaja
To pravno obvestilo je podrejeno in v skladu s poljsko zakonodajo.