Za novinarje

Si želite uporabiti naše vsebine v vašem novinarskem prispevku? Vsekakor jih lahko, če sledite našim pogojem. Naši materiali na spletni strani so bogat vir informacij in pripravljamo jih za vas.

Kadar se odločite citirati naše novice, nas o tem obvestite in navajajte vir podatkov. Če citirate mnenja naših strokovnjakov ali odseke naših strokovnih člankov, ne pozabite navesti avtorja citata.

Kadar objavljate na portalih ali spletnih straneh, prosimo vključite povezavo do www.gemius.si, kadar tiskate pa dodajte opombo, da je vir informacij Gemius Adria.

Na družbenih omrežjih objavite le naslov in ključno vodilo skupaj s povezavo do originalnega prispevka na naši spletni strani. Enako velja za naše infografike, pri čemer pa je potrebno upoštevati, da fotografij z naše spletne strani ne smete uporabljati drugje.

Oglejte si, katere podatke vam lahko nudimo:

Naročite se na naše novice!

Naročite se